Enligt det nya avtalet är den garanterade löneökningen 350 kronor. Förutom den ökningen har alla anställda genererat en summa på 450 kronor per anställd. De pengarna ska fördelas lokalt. Det sammanlagda utrymmet för löneökningar är 800 kronor i månaden under de tre avtalsåren.
Sekos förbundsordförande, Janne Rudén säger i en kommentar att avtalet innebär en satsning på de lägst avlönade eftersom höjningen fastställs i kronor och inte i procent.
I avtalet sänks arbetstiden vid oregelbundet arbete och nattarbete till 38 respektive 36 timmar per vecka. Avtalsuppgörelsen i korthet:
Det införs en ny lönetrappa som snabbare leder till slutlön.
Ingångslönerna höjs till 16 000 kr/månad.
Avtalet ger kompensation för nationaldagen när den infaller på lördag eller söndag.