Man vill föra in regler om arbetstid och övertid i det centrala avtalet, liksom regler om jourtid, beredskap och restid. Konstruktionen med en särskild jämställdhetspott och en låglönesatsning är viktig. Individgaranti är ett krav, liksom att höja lägstalönerna.