Fackförbundstidningarna inom LO, TCO och Saco låter varje år en jury utse pristagare i fyra klasser: bild, layout, nyhet på webben och reportage.