Det var när en intagen i våras hostade blod och svimmade på fängelset som personalen tog kontakt med sjukhuset. Den intagne visade sig ha tbc och nu har all personal och samtliga intagna på häktet och på Johannesbergsanstalten testats.
Testerna görs i flera omgångar. De åtta anställda som kan ha fått latent tbc visade inte någon reaktion vid det första tuberkolostestet PPD-testet, vilket de däremot gjorde vid den andra testomgången.
– Det indikerar att de utsatts för tbc-smitta. I de allra flesta fallen beror ett förhöjt PPD på att man blivit vaccinerad mot tbc tidigare men det kan också tyda på att man nyligen utsatts för tbc-smitta, berättar Peter Nolskog, smittskyddsläkare i Skövde och den som skött smittspårningen.
– Det här är en besvärlig utveckling, säger ombudsman Roal Nilssen. Personalen är utsatt och det är svårt att skydda sig om man får in en smittad intagen. Det här nya tbc-larmet väcker liv i vårt tidigare förslag om att man bör testa alla som kommer från riskländer innan de kommer till häkten och anstalter.
Smittskyddsläkaren Peter Nolskog betonar att man inte behöver bli sjuk om man har så kallad latent tbc:
– Det innebär att kroppen kommit i kontakt med smittämnet och antingen gjort sig av med det eller kapslat in det. De få som insjuknar gör det oftast inom två år från smittillfället, förklarar Peter Nolskog och tillägger att man kommer att följa de åtta personerna noggrant med bland annat upprepade lungröntgenundersökningar under två år framåt. De informeras också om att de själva måste vara uppmärksamma på symptom.
Enligt statistiken insjuknar cirka 5 av 100 smittade i tbc.
– Men då räknar man även med barn och ungdomar som är känsligare, säger Peter Nolskog.
Den som har latent tbc är inte sjuk och kan heller inte smitta någon.
Tbc-stammen som den smittade fången bar på var inte resistent eller multiresistent?
– Nej, tack och lov. Risken att man får in en resistent eller multiresistent tbc-stam på en anstalt är större än i övriga samhället. Många av fallen kommer från östeuropa.
Tycker du att beredskapen är tillräcklig inom kriminalvården?
– Nej, man bör vara mer uppmärksam på eventuella tecken på sjukdomen. Man kan nog säga att hela samhället måste öka sin medvetenhet kring tbc.
Har du några konkreta förslag på hur?
– Ja, att vara mer frikostig med lungröntgen om någon har en lunginflammation som inte svarar på antibiotika eller en långvarig hosta. Ju längre en tbc-sjuk går utan att diagnostiseras desto fler hinner smittas.