Han hävdar att han inte kände till att ytterligare tre interner planerade att rymma, däribland den livstidsdömde Tony Olsson.
Kriminalvårdaren köpte bland annat campingutrustning och kläder. Han åkte även till Helsingborg för att skaffa vapen, ”riktiga doningar”, tillsammans med en tidigare anställd. Allt enligt en beställningslista som han fått av Daniel Maiorana två veckor före rymningen.
När åklagaren Stefan Bergman undrar om han inte misstänkte att flera interner var inblandade i rymningsplanen, svarar 22-åringen att han inte ifrågasatte utan bara gjorde som han blev tillsagd.
Till sitt försvar säger han att han kände sig lite utanför bland personalen.
– Jag fick bra kontakt med Maiorana. Det var svårt att säga nej till honom.
Han berättar att han inte fick någon utbildning när han började. Först efter ett års anställning gick han en tvådagars kurs.
Erik Koskimies, SEKO:s klubbordförande på Hall, tillbakavisar uppgifterna:
– Det stämmer inte. Han fick utbildning som alla andra när han började och skötte jobbet klanderfritt. Ingen i personalen misstänkte något.
Under rättegången framkommer även att den 22-årige kriminalvårdaren har en bror som är ”tungt kriminell”.
– Det var något nytt, det kände vi inte till, säger Erik Koskimies och ser förvånad ut.
Rutinkontrollerna vid anställningsförfarandet är dock på väg att skärpas, berättar han. I framtiden kommer även den sökandes familj och släkt att kontrolleras mot brottsregistret.
– Men jag är tveksam till om det får någon större effekt. Jag menar, en person kan vara helt ”ren” när hon kommer hit men likväl senare bli manipulerad av någon intern.
– Och var ska gränsen gå när det gäller anmärkningar i brottsregistret? Ska en syster till en sökande som snattat för tre år sedan eller har en betalningsanmärkning hos kronfogden räknas in? funderar han.
Kriminalvårdaren är tillsvidare avstängd från sin tjänst.