I samband med provborrningar på åsen släpptes cement och betonitlera ut i en bäck. Utsläppet ledde till omfattande fiskdöd och de två cheferna åtalas för vållande av miljöstörning. Miljöåklagaren kräver också Skanska-Vinci och Banverket på företagsbot.
Enligt åklagaren har utsläppen skett på grund av oaktsamhet, eftersom det ska ha funnits tidigare, men negligerade, tecken på läckage.
I ett pressmeddelande välkomnar Skanska-Vinci en rättslig prövning, och hävdar att man inte gjort något fel.
Banverket skriver att man ser fram mot en rättslig prövning för att få klarlagt om händelsen kan bedömas vara ett brott.