Avtalet ser likadant ut för regionerna syd och mitt medan region norr fått lite andra villkor. I norr ska de anställda arbeta in 206 timmar under säsongen med en garanterad säsong på 152 dagar. I syd och mitt behöver man bara arbeta in 180 timmar men har en garanterad säsong på 162 dagar.
   Om säsongen blir längre får de anställda dubbelt betalt eftersom de redan arbetat in den tiden.
   Väg & Ban-ombudsmannen Per-Ove Andersson, som suttit med i förhandlingarna, är hyfsat nöjd med avtalet.
   – Det var det bästa vi kunde komma fram till. Men jag är riktigt nöjd med att vi lyckades få ett avtal som gäller hela landet på en gång. Det och lika lön i hela landet var det de anställda krävde och det lyckades vi med.