Hot och våld är ett allvarligt problem för de anställda i tunnelbanan och för två år sedan stoppades arbetet av skyddsombudet. Efter många turer med överklaganden och där Arbetsmiljöverket kört över sin egen arbetsmiljöinspektion och mildrat dess krav på Connex, har ärendet hamnat hos regeringen.
I somras gick Connex tunnelbanan ihop med Connex Sverige. Därmed existerar inte längre formellt det företag som fick föreläggandet att förbättra säkerheten. I ett brev till regeringen skriver Arbetsmiljöverket att därför bör ”föreläggandet upphävas”.
Per Johansson på klubben säger att Connex visserligen infört larm, men att de fungerar dåligt. Att det finns ordningsvakter, men att de är till för passagerarna och inte finns med på plattformen när tågen ska vändas.
–Den senaste månaden har två förare blivit slagna, en har blivit beskjuten och några klottrare har kastat sten på en förare.
Från klubbens sida är man häpen över att en ny företagsstruktur ska leda till att Arbetsmiljöverket drar tillbaka krav på bättre säkerhet. Och man känner sig svikna av dem som ytterst ska bevaka deras säkerhet. Nu tänker man driva detta vidare och går inte något annat hoppas man på EU.
–Arbetsmiljöverkets förslag innebär att arbetsmiljölagen upphävs. Tänk alla småföretag som får förelägganden för brister i arbetsmiljön, det är bara de byter namn och organisationsnummer så kan de fortsätta som tidigare.
I ett personalmeddelande skriver Connex att det är bättre säkerhet för förarna som ligger bakom Arbetsmiljöverkets agerande. Så står det inte i verkets brev. Där skriver man att Connex åtgärder ”inte helt” stämmer med verkets krav – det som alltså är en mildare variant av vad deras egna inspektörer ville se. Men som motiv för att dra tillbaka föreläggandet anger man att ”Connex tunnelbanan AB inte längre existerar.
Senast den 15 september ska klubben lämna ett yttrande till regeringen som fattas beslut under hösten.