Att lyfta och bära sliter hårt på kroppen. I kombination med stress och lågt inflytande över jobbet blir det värre. Det är därför Yrkesinspektörskommittén inom EU vill granska två branscher med omfattande manuell hantering: transporter och sjukvård.
Inom transportsektorn granskas gods- och bagagehantering såväl vid vägtransporter som på flygplatser och i hamnar.
Totalt ska 300 inspektioner genomföras i Sverige. Våren 2008 ska en rapport vara klar på EU-nivå. Målsättningen är att få arbetsgivarna att bli bättre på att förebygga belastningsskador.
Belastningsbesvär är också temat för EU:s arbetsmiljövecka, som genomförs i slutet av oktober.