– Arbetsgivarna tror att de ska kunna slippa konflikten genom ett beslut i nämnden, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Gemensamma nämnden är en partssammansatt grupp, där två representanter utses av LO och två av Svenskt Näringsliv. De ska nu granska om strejken på brevterminalerna riskerar skydd för ”vitala samhällsintressen i samband med arbetsmarknadskonflikt”.
Posten varnar också för att strejken kan få stora effekter för allmänheten, inte bara vad gäller postgången utan också inom betaltjänstområdet.
– Varslet syftar ju inte till att jävlas med allmänheten. Vi vill bara få till stånd ett avtal. Vi har sagt att är det så att Posten kommer in med en begäran om att vi ska undanta betaltjänsterna så är vi beredda att göra det. Men det är Posten som måste göra den bedömningen, säger Janne Rudén.