Det är vid tunnelbyggena i Hallandsås och Törnskogstunneln norr om Stockholm som byggföretagen Skanska och Oden tolkat avtalen fel.
Seko har hävdat att de tre anställda vid Skanska som arbetade i Hallandsås dels skulle ha ytterligare sex kronor mer i timmen, dels ha samma arbetstidsförkortning från 40 till 36 timmar som övriga tunnelarbetare.
Vid Törnskogstunneln var det tre anställda vid Oden som företaget menade skulle arbeta 40 timmar i veckan istället för 36 som övriga tunnelarbetare.
De tre arbetade bland annat med rördragning och anläggningsarbete i tunneln en bit bakom fronten.
Efter flera resultatlösa förhandlingar tog Seko frågan till arbetsdomstolen, men veckan innan målet skulle upp gav sig arbetsgivarsidan och gick med på en förlikning.
– Jag är väldigt nöjde med det här. Pengarna är naturligtvis viktiga men framför allt är det viktigt att man håller sig till ingångna avtal.
Det säger Nicklas Nyström, en av de anställda vid Oden som nu retroaktivt får lön för att han tvingats arbetas fyra timmar mer per vecka under 1,5 ås tid. Dessutom tillkommer pengar i form av tunneltillägg som arbetsgivaren heller inte har betalat ut.
Exakt hur mycket pengar det rör sig om vet han inte det kan röra sig om upp till 70.000 kronor för hans del.