Enligt utredningen har ungefär 525.000 svenskar i dag någon form av tidsbegränsad anställning. Det är en ökning med 150.000 personer sedan år 1990. Under samma period har samtidigt 450.000 fasta jobb försvunnit.
Bland Seko-medlemmarna har andelen anställda med tillfälliga jobb gått från 5 procent till 11 procent.
Det är framför allt de så kallade behovsanställningarna, där arbetsgivaren ringer och erbjuder arbete från dag till dag, som står för ökningen. Något som oroar utredaren Sven Nelander på LO.
– Till skillnad från andra tidsbegränsade anställningar, som vikariat, leder den här typen av anställningar sällan till fasta jobb, säger han.
Mest utsatta är de unga LO-kvinnorna. I gruppen kvinnor 16 till 24 år har i dag hela 42 procent någon form av tidsbegränsat jobb.
– Det här innebär i realiteten att en växande grupp unga LO-kvinnor tvingas välja mellan jobb och familj, säger LO:s vice ordförande Erland Olauson. Det är inte bara ett problem för de drabbade kvinnorna utan för hela samhället, med sämre efterfrågan och färre nya jobb till följd.
Nu kräver han att det lagförslag regeringen förbereder, som syftar till att stärka anställningsskyddet, snabbehandlas.
– Det är dags att gå från högtidstal till verkliga riksdagsbeslut, säger han.