Förbunden har utan reservationer ställt sig bakom kraven som bland annat innebär ökade reallöner, höjda lägstalöner, en särskild jämställdhetspott, en allmän låglönesatsning och bättre pensioner.
LO-förbunden är överens om att kräva löneökningar med minst 825 kr per månad och heltidsanställd, dock lägst 3,9 procent. Lägstalönerna vill förbunden höja med minst 910 kronor per månad.
Den nya jämställdhetspotten ska tillfalla kvinnor som tjänar mindre än 20.000 kronor per månad.
– Jag är glad över att alla förbund nu anslutit sig och accepterat att
kvinnodominerade avtalsområden kan kräva ett större utrymme än
mansdominerade och att insikten om att detta långsiktigt även gagnar
mansdominerade förbund är så stark. Det är ett historiskt beslut, säger
LO:s avtalssekreterare Erland Olauson som lett samordningen.