– Vi berörs inte av varslet men vi kommer att avvakta medlingen som följer av varslet och se hur det går, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
Konfliktvarslet från Akademikerförbunden Civilekonomerna, Jusek, SRAT och Sveriges Ingenjörer omfattar cirka 1.400 akademiker inom Postenkoncernen, som är den största arbetsgivaren inom avtalet för branschområdet Almega Kommunikation.
Akademikerna har de senaste två avtalsperioder haft ett sifferlöst avtal som bygger helt och hållet på lokal lönebildning. Det har enligt facken inte fungerat som det var tänkt, och då särskilt inte inom Posten. Därför kräver akademikerförbunden nu tydliga överenskommelser om lönebildning och minst 10,2 procent för treårsperioden.
Seko har inte några sifferlösa avtal och påverkas därför inte.
Om medlingen inte lyckas kommer varslet att träda ikraft klockan 16.40 den 14 november.