AD anser inte att det stred mot dåvarande personuppgiftslagen, PUL, att lämna ut uppgifter till Seko på identifierbara anställda, oavsett om de var medlemmar eller inte i facket. Intresset av att granska deras och Sekos medlemmars löner väger över skyddet för den personliga integriteten.

Peab sa nej till listor

Seko stämde Peab och Sveriges Byggindustrier till AD våren 2016 efter att Peab sa nej till att lämna ut lönelistor med alla anställdas namn och personnummer. Skälet var att Peab ansåg att det stred mot PUL och den personliga integriteten. Seko skulle kunna få avidentifierade löneuppgifter, vilket förbundet sa nej till.

Oavsett medlemskap i facket

Seko menade att lönegranskningsuppdraget, som är inskrivet i avtalet, omfattar alla, oavsett medlemskap i facket. Lönerna sätts enligt vissa bestämda kriterier och var och en placeras i en löneklass utifrån branschvana och yrkeskunskaper. Enligt Seko måste den fackliga representanten veta vem det är som fått vilken lön, annars går det inte att granska om personen hamnat rätt. Vilken branschvana har personen och vilka yrkeskunskaper.

Utan kompletta lönelistor går det inte all följa kollektivavtalet och granska lönerna, enligt Seko, som också hänvisat till att det varit praxis sedan 1960-talet. AD gör alltså samma bedömning.