– AD:s beslut innebär en enorm lättnad. Även om det här bara är ett förhandsbeslut om att vi ska ha anställningen kvar tills ärendet avgörs, så var domstolen väldigt tydlig i skälen för beslutet. Nu kommer det att lösa upp sig, tror jag. Vi har hittat de avgörande frågorna. Det vore dumt av arbetsgivaren att fortsätta bråka i den här frågan, säger Erik Johannesson som är klubbordförande i Linx.
Seko har tillsammans med Saco-förbundet Trafik och Järnväg samt Civilekonomerna stämt Linx till AD för att de sagt upp alla anställda. Facken menar att SJ tar över verksamheten efter Linx, som läggs ner den sista december, och att uppsägningarna därmed är ogiltiga enligt Las.
I det läget krävde Linx ett förhandsbesked från AD. De ville att anställningarna, trots AD-stämningen, skulle upphöra när uppsägningstiden löpte ut.
Gårdagens beslut från AD gick de anställdas väg. Fackens argument, skriver domstolen, talar för att en verksamhetsövergång kommer att ske och arbetsgivarpartens invändningar ändrar inte den bedömningen.
– Nu kommer vi att fira idag, säger Erik Johannesson.
– Nästa steg blir att Seko kommer att formulera ett brev till SJ, där man klargör att de Linxanställda står till förfogande från den 1 januari. Där kommer Seko att kräva besked om var och när vi ska inställa oss. Svarar inte SJ så går vi ner första vardagen efter nyår och anmäler oss för tjänstgöring.
Om SJ står fast vid att inte ta över de Linxanställda, kommer Seko att driva frågan gentemot SJ också.