I höstas stämde det lettiska byggföretaget Laval Byggnads till Arbetsdomstolen. Företaget ansåg att Byggnads stridsåtgärder mot ett skolbygge i Vaxholm för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal var olagliga och i strid mot EG-rätten.
Strax före jul lämnade AD ett förhandsbeslut: Byggnads hade rätt att sätta byggföretaget i blockad för att få svenska avtal.
AD ägnade också stort utrymme att förklara varför svensk rätt inte stred mot EG-rätten.
Nu svänger AD och vill ha ett förhandsavgörande från EG-domstolen, helt i linje med vad det lettiska byggföretaget krävt i sin stämning.
Under tiden kommer målet mellan Laval Partneri AB och Svenska Byggnadsarbetareförbundet att vila. Men först ska AD ge parterna möjlighet att yttra sig över de frågor som ska ställas till EG-domstolen.
En ledamot, Jörgen Andersson, reserverade sig mot AD:s beslut.