Efter det stora varslet i januari då Telia hotade med att säga upp 1 200 anställda har företaget nu preciserat 700 tjänster som ska försvinna. Av dessa ligger en överväldigande majoritet, 630 stycken, inom bredbandsområdet.
   – Förhandlingarna pågår för fullt just nu så jag vet inte exakt, men det kommer inte att bli 700 som sägs upp för vi har mellan 100 och 150 avtalspensioneringar, säger Elof Isaksson, ordförande vid Sekos företagsfack på Telia.
   Seko har sedan tidigare motsatt sig arbetsgivarens planer på flera punkter. Bland annat menar facket att förändringarna är alldeles för omfattande och genomförs alldeles för snabbt. Vidare anser Seko att man genom att strikt följa LAS vid uppsägningarna kan förlora viktig kompetens vilket är negativt för den framtida verksamheten.
   – Och det är nog inte slut med de här uppsägningarna. Det är 1 200 som är varslade och inget tyder på att det inte blir aktuellt med fler uppsägningar inom det lagda varslet. Vår åsikt är dock att varslet inte kan ligga kvar när man förhandlat färdigt, men då kommer det nog ett nytt i höst i stället, säger Elof Isaksson.
   Av de orter som drabbas ligger Stockholm (Farsta) sämst till med 200 tjänster, tätt följt av Göteborg där 120 tjänster försvinner. I Norrköping, Malmö, Falun, Gävle och Kalmar handlar det om mellan 30 och 65 personer som kommer att sägas upp på respektive ort.
   LAS-förhandlingarna beräknas vara avslutade den 26 maj.