Drygt 30.000 personer drabbas av arbetsskador varje år, varav 4000 leder till invaliditet. Det visar en rapport från AFA Försäkring som försäkrar omkring tre miljoner arbetstagare i Sverige.
   Antalet olycksfall har legat relativt konstant de senaste åren. Däremot har antalet arbetssjukdomar minskat.
   Vanligast är fallolyckor som står för en tredjedel av de allvarliga arbetsolyckorna. Här återfinns många brevbärare som ramlar i trappor eller cyklar omkull. Även för anläggningsarbetare är fallolyckor relativt vanliga.
   Hot, våld och rån är en annan vanlig orsak till psykiska och/eller fysiska skador. Omkring var tionde arbetsolycksfall har en sådan anledning. Poliser och väktare är mest utsatta, men även kriminalvårdare och yrkesförare har en tydligt förhöjd risk att råka ut för hot och våld.
   Antalet arbetsrelaterade sjukdomar har minskat de senaste åren. De vanligaste arbetssjukdomarna för män är buller- och vibrationsskador, vilket gör att bygg- och anläggningsarbetare hamnar högt på den listan. För kvinnor har bullerskadorna blivit vanligare på senare år, men vanligast är hudsjukdomar och skador på skelett och rörelseorgan.
   AFA Försäkring ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter och försäkrar genom kollektivavtal anställda inom den privata sektorn och kommuner och landsting.
Läs hela rapporten på AFAs hemsida