Fem nya kollektivavtal skrevs under, fyra nya kollektivavtal anmäldes och cirka 60.000 kronor betalades ut i uteblivna löner. Dessutom pågår förhandlingar om lönefordringar på ytterligare drygt en miljon kronor.
Kampanjveckan, som avslutades i fredags, genomfördes av ITF-inspektörer i tio olika länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland. Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland.