– Det var en from förhoppning att vi skulle bli klara före jul… Vi har ett nytt datum, den 15 januari, säger departementsråd Ulf Rehnberg på Finansdepartementet.