Det var i februari i år som Vattenfall Distribution AB pressenterade sin plan för att omorganisera verksamheten runt om i landet.
Förslaget ledde till protester från samtliga fackliga organisationer och även från en del storkunder vilket fick till följd att företaget accepterade att en löntagarkonsult kallades in för att granska förslaget.
I början an juni kom löntagarkonsultens rapport som var starkt kritisk till företagsledningens förslag.
Konsulten lade istället ett eget förslag till organisation, ett förslag som de fackliga organisationerna senare har anslutit sig till.
Företagsledningen har dock inte lyssnat utan gått fram med i stort sett samma förslag som tidigare. Det innebär att Linköpingskontoret med 140 anställda läggs ner. Lika så ska 24 mindre etableringar med sammanlagt 76 anställda runt om i landet också försvinna.
I framtiden blir bara kontoren i Stockholm, Trollhätta och Luleå kvar.
En del av jobben i Luleå kommer dock att flyttas till Stockholm samtidigt som andra arbetsuppgifter flyttas från södra Sverige till Luleå.
Förhandlingarna på lokal nivå har slutat i oenighet och därför kommer frågan nu att föras till central förhandling.