I februari förra året meddelade Telia Sonera att företaget hade för avsikt att minska personalstyrkan i Sverige och Finland med sammanlagt 2.900 personer. I Sverige berördes 2.000 personer och i Finland 900.
Under förra året minskade personalstyrkan i Sverige med knappt 1.000 personer med hjälp av det omställningsavtal som då fanns mellan företaget och facken.
Omställningsavtalet innebar bland annat att övertaliga kunde erbjudas en rad olika möjligheter. Exempelvis hjälp att hitta ett nytt arbete, att bli så kallad trotjänare eller att få avtalspension.
I september löpte det tidigare omställningsavtalet ut och i förhandlingarna mellan facken och Telia Sonera erbjöd företaget ett liknande avtal men med vissa försämringar.
Seko accepterade det nya avtalet medan Unionen och Akademiker i Telia Sonera sa nej. Det fick till följd att det inte blev något nytt omställningsavtal.
När nu företaget går vidare med personalminskningarna finns det alltså inget omställnings- och samverkansavtal. Då är det reglerna i Las och MBL som gäller och det är anledningen till att företaget nu varslat 1.200 personer om uppsägning.
Enligt Telia Soneras intranät förhandlar företaget med Seko som tagit initiativ för att få ett nytt avtal. Det är främst för att stärka villkoren för äldre medarbetare men även för att förbättra villkoren för övrig personal.
Om man kommer fram till ett nytt avtal kommer Telia senare att även bjuda in Unionen Tele och Akademiker i Telia till förhandlingarna.