Vad gör du på jobbet?

– Jag vårdar, övervakar och dokumenterar på avdelningen med 12 intagna. De intagna är brottsmisstänkta och utreds om de agerat under en allvarlig psykisk störning.

– Jag observerar hur de intagna mår och beter sig. Det är underlag till min del av en omvårdnadsutredning. 

Vad är det bästa med jobbet?

– Jag kan göra skillnad för de intagna. De kan genom mig påverka sin utredning och jag känner att jag kan hjälpa dem eftersom jag ska ge min bild av deras psykiska tillstånd. Kollegorna är ett annat plus. Vi jobbar alltid tillsammans och är tajta ihop.

– Vi jobbar i skift och jag trivs med varierande arbetstider när jag får vara ledig flera dagar i veckan.

Vad är det svåraste?

– Vi träffar på alla typer av psykiska sjukdomar. Jag behöver lära mig olika sjukdomar vilket är krävande. Men också ständigt utvecklande och positivt, tycker jag.

Varför valde du det här yrket?

– Jag har alltid varit intresserad av kriminalvård och har tidigare jobbat med psykisk ohälsa i olika typer av boenden. Här får jag båda delarna. Dessutom träffar jag nya människor varje vecka vilket är både spännande och utvecklande.

Vad kan bli bättre i din arbetsmiljö?

– Jag tycker att vi jobbar ständigt med vår arbetsmiljö. Men under de senaste åren har det varit fullbelagt hos oss. Det gör att incidenter till exempel med hot och våld på avdelningen ökar, både mellan intagna och mellan intagna och personalen.

Omvårdnadspersonal

Namn: Ayman Nasani 

Ålder: 26 år

Bor: Göteborg

Yrke: Omvårdnadspersonal

Arbetsplats: Rättspsykiatriska enheten inom Rättsmedicinalverket