Arbetsamhet befordrar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd. Så står det i den svenska upplagan av Luthers katekes. Visserligen kan väl synden vara rätt trevlig men kanske inte så passande i en ledare. Därför håller vi oss här till arbete, hälsa och välstånd.

Det finns säkert många som efter ett arbetsamt liv njuter av såväl hälsa som välstånd. Men det finns allt för många som genom ett arbetsamt liv fördärvar sin hälsa. Beträffande välståndet verkar det till största del tillfalla dem som lever av att andra är arbetsamma.

Överhetens behov kvarstår

Under 1800-talet när kyrkan tog Luther till hjälp för att prata om arbetets välsignelse handlade det mer om att tillfredsställa brukspatroners och godsherrars behov av arbetskraft än om folkets behov.

Kyrkan har inte längre samma makt över människor och prästerna tar nog i allt mindre utsträckningen överhetens parti. Men överhetens behov kvarstår och behöver legitimeras. Det sköter dagens predikanter i form av politiska partier och borgerliga ledarsidor.

Andras arbete mest lönsamt

Nu handlar det kanske inte om att värna överklassens dagdriveri, nu handlar det om Ständig tillväxt. Men nu liksom då gäller att andras arbete lönar sig bäst. Fler ska jobba mer för att vi kunna producera mer och konsumera mer. Allt i en ständig spiral uppåt. Men varför då? Hur dåligt hade vi det egentligen år 2000?

Nu växer klyftorna i Sverige, skillnaden mellan fattig och rik ökar. Liksom skillnaderna mellan stad och land. Många tvingas till förtida pension de egentligen inte har råd med. Människor skadas och dör på jobbet. Det här sker inte trots vårt sätt att organisera samhället, så här ser det ut på grund av det samhälle vi valt.

Behöver vi mer konsumtion?

Visst kan arbetslivet bli bättre och rättvisan i samhället öka. Förbättringar är alltid värt att kämpa för eftersom lönearbete alltid måste finnas. Men vi måste organisera arbetslivet på annat sätt, jobba mindre, få mer tid över till det vi själva tycker är viktigt, till familj och vänner samtidigt som vi klarar välståndet.

Dessutom och minst lika viktigt som allt det andra, vi måste också organisera om för att klara klimatet. Det spelar ingen roll hur trist det känns att tänka på men vi är på god väg att ge våra barn och barnbarn en hemsk framtid. Är en ständigt ökad konsumtion värt det priset?

Nu är det snart dags för människans naturliga tillstånd, semester. Hoppas att den blir fin och ger tid till både synd och funderingar på hur framtiden ska bli bättre för alla!