Framför allt är det värmeböljorna som utgör en stor arbetsmiljörisk, menar Karin Lundgren Kownacki, på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. 
 
– Det finns en ganska stor kunskapsbrist i Sverige. Vi har inte något systematiskt arbete kopplat till arbetsmiljö och klimatförändringar, säger hon. 
 
Karin Lundgren Kownacki har en bakgrund som forskare inom klimat och hälsa, med fokus på värmeexponering och det termiska klimatet på arbetsplatsen. Det vill säga hur olika faktorer påverkar hur man upplever temperatur. 

”Värme är farligt”

En tidig insikt var att det saknas forskning om hur värme påverkar svenskar i arbetslivet, trots att värmeböljor är en av de största klimatriskerna för folkhälsan enligt Folkhälsomyndigheten. 
 
Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har i sin första rapport till regeringen 2022 uppmanat regeringen att ge Arbetsmiljöverket ansvaret att arbeta med klimatanpassning. Men än så länge har inget hänt i frågan. 
 
Bland annat menar Karin Lundgren Kownacki att arbetsgivare bör ta fram handlingsplaner för att hantera riskerna. 
 
– Det viktigaste är att öka kunskapen, så att alla är medvetna om att värme är farligt och kan ha koll på kollegor för tidiga symptom på värmestress, säger hon. 

Karin Lundgren Kowacki jobbar på SMHI
Karin Lundgren Kownacki jobbar på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

”Ändra rutiner“

Karin Lundgren Kownacki förklarar att det inte bara är temperaturen som bidrar till värmestressen som kan vara farlig, utan även luftfuktigheten, vind och solstrålning. 
 
– Det spelar också roll om man är i en utomhusmiljö, vad man utför för arbete och vilka typer av kläder man har på sig eller om man har skyddsutrustning, eftersom kroppen alstrar värme den då inte kan bli av med. 
 
Karin Lundgren Kownacki menar att det finns en mängd saker arbetsgivare kan göra för att förbereda sig på värmeböljor. 
 
– Det viktigaste är att planera verksamheten utifrån att det sannolikt blir värmeböljor under sommaren, genom att till exempel ändra rutiner, säger hon.