Nyligen har Trafikförvaltningen i region Stockholm tagit fram en utvecklingsstrategi för kollektivtrafiken. Den innehåller flera förslag på hur intäkter kan ökas, service och stationsmiljöerna förbättras.

Ett av förslagen går ut på att stationsvärdar får förändrade arbetsuppgifter, samt arbetar vid en disk på golvet i biljetthallen.

”En bemanning som utgår från utanför spärrkiosken gör att stationsvärden har stora möjligheter att heja på kunderna vilket skapar igenkänning och personlighet som i sin tur ökar kundvärdet och minskar risken för fusk”, står det i den framtagna strategin.

Vi är redan utsatta. Jag har varit med om att någon velat skära av mina fingrar. Han stack in sin kniv i spärrkioskens lucka

Alireza Abbasi, stationsvärd på MTR.

”En bemanning som utgår från utanför ger också större möjligheter att visa och lära kunderna att fixa sina biljetter själva i automater samt kunna övervaka och stötta andra tjänster som läggs till.”

”Förändring kan motarbetas”

Andra förslag är fler butiker, kiosker, kaffeförsäljning, samt mer källsortering, reklam och belysning i vissa tunnelbane- och pendeltågsstationer.

I utvecklingsstrategin pekar man på en önskan från operatören MTR att stationsvärden ska få fler arbetsuppgifter.

”Det finns tid över i dag till att göra andra saker för stationsvärden på många ställen, fler resande går till biljettautomaterna, fixar biljett via app eller ehandel. Teknik installeras nu också i spärrarna för att hantera automatisk visering av mobila biljetter”, står det.

Fackets åsikter har inte efterfrågats i samband med att strategin togs fram.

”Förändring kan motarbetas men när den har ambitionen att säkra stationsvärdens arbete och skapa intressantare arbetsuppgifter så brukar det inte vara ett problem”, står det i strategin.

Anställda i kollektivtrafiken och lokala fackklubben, Seko klubb111, reagerar kraftigt. Tisdagen den 22 september samlades ett 40-tal anställda för att demonstrera utanför Trafikförvaltningen på Kungsholmen i Stockholm, där ett beslut i frågan skulle fattas under dagen.

Anställda inom Stockholms tunnelbana demonstrerar mot beslut om ändrade arbetsuppgifter för stationsvärdar.

Vad många var ense om är att förslaget innebär ökad risk att utsättas för rån, hot och våld.

– Vi är redan utsatta. Jag har varit med om att någon velat skära av mig mina fingrar. Han stack in sin kniv i spärrkioskens lucka. Det var hemskt, säger stationsvärden Alireza Abbasi, som jobbar på den gröna linjen.

En annan stationsvärd, som vill vara anonym, tycker tanken bakom förslaget är bra, men naivt.

– Samhället är inte tryggt. Det här förslaget känns inte så genomtänkt.

Stationsvärden skrattar samtidigt högt åt förslaget att anställda ska heja på resenärer och på så sätt förebygga plankning.

– Jag vet inte hur många gånger jag har sett folk planka mitt framför poliser. Inte civilklädda alltså. Det här skulle aldrig gå.

”Äventyrar personalens säkerhet”

Seko klubb 111 menar också att förslagen försvårar stationsvärdens möjligheter att ge service till resenärer och hjälpa personer med funktionsnedsättning och synskador. Dessutom ökar trängseln i biljetthallen och därmed försämras brandsäkerheten.

”Att regionen vill besluta om detta är en skymf mot våra arbetskamrater och deras insatser att varje dag hjälpa resenärer i sin resa i kollektivtrafiken och att ni vill förminska dem till försäljningsstatistik”, skriver facket på sin sajt.

Även Vänsterpartiet anser att personalens säkerhet äventyras om de ska stå i biljethallen.

”Sanningen är att biljetterna är för dyra och att många helt enkelt inte har råd. Vi tycker att biljettpriset ska sänkas, så att alla har råd att betala. Det är inte hjälp vid spärren Stockholmarna behöver, det är rimliga priser för att komma igenom den”, säger Anna Sehlin, oppositionsregionråd och ledamot i Trafiknämnden, i ett pressmeddelande.

Tisdagen den 22 september röstade en majoritet i Trafiknämnden för den nya utvecklingsstrategin, som ska ses som ett inriktningsbeslut.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för återremiss, Sverigedemokraterna för ett tilläggsbeslut och de övriga partierna för ett förtydligande på vissa områden.