Sonja Forward, psykolog och forskare på Statens väg- och transportforsknings­institut, VTI, är kritisk mot upphandlingssystemet av järnvägsunderhållet, så som det fungerar just nu och vill se ett ändrat regelverk.

– Det finns stora aktörer på järnvägs­sidan som ska göra vinst. Säkerheten prioriteras inte och finns inte alltid med som ett krav i upphandlingen. Därför kan säkerhet kopplat till arbetsmiljön variera väldigt runt om i landet beroende på vem som är projektledare. Finns det som ett krav i upphandlingen, då är det specificerat som en kostnad och då kan man budgetera för säkerheten, säger hon.

Vi tycker att kontrollverksamheten bör skärpas och att kontrollanterna borde ges utökade möjligheter att avbryta arbeten där det upptäcks säkerhetsbrister

Ragnar Hedström

2016 presenterade Sonja Forward och Ragnar Hedström, forskningsingenjör, en rapport tillsammans vid VTI om regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten.

En av slutsats­erna var att Trafikverk­et har begränsade befogenheter och att kontrollen av arbetsplatser på järn­vägen behöver utökas. Detta trots att Trafikverket genomför runt 500 inspektioner varje år.

– Vi tycker att kontrollverksamheten bör skärpas och att kontrollanterna borde ges utökade möjligheter att avbryta arbeten där det upptäcks säkerhetsbrister, säger Ragnar Hedström.

Vad beror tillbud och olyckor på i de flesta fallen?

– Risken för olyckor och tillbud ökar i och med att man har en tidspress på sig. Jobbet ska vara klart så fort som möjligt. Man budgeterar ett pris för ett arbete och då är det klart man vill göra klart arbetet inom den utsatta tiden. Men då gäller det att man vet vad som ska göras, att det inte blir några fel på någon maskin, som gör att man skulle behöva längre tid på sig.