Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Övertidsblockad

En stridsåtgärd där facket stoppar allt övertidsarbete på en arbetsplats eller inom ett företag.

Yrkande

Ett förhandlingskrav från arbetstagarparten.

Vild strejk

En strejk som inte är tillåten.

Varsel

Se Konfliktvarsel.

Uppgörelse

Är detsamma som överenskommelse. Parterna har gjort upp eller kommit överens om hur avtalet ska se ut och har skrivit på.

Tjänstemännens centralorganisation / TCO

Se Huvudorganisationer

Tarifflön

Ett lönesystem som bygger på anställningstid och yrkesgrupp.

Sympatiåtgärder

Konfliktåtgärder som vidtas för att stödja någon annan som har vidtagit en lovlig konflikt. Statligt anställda får vidta sympatiåtgärder till förmån för andra offentligt anställda, men inte för övriga.

Sveriges akademikers centralorganisation / Saco

Se Huvudorganisationer

Svartfot

Ett nedsättande namn för blockad- eller strejkbrytare.