-Vad ska man svara? Det är ett oklart läge, både i Ronneby och i riksdagen. Först i slutet av veckan vet jag hur många som kryssat mig och om jag kommer in i riksdagen, säger hon.

Hon tror att Sverigedemokraternas framgång i valet handlar om att de fått människor att tro att nyanlända flyktingar får stor del av välfärden, medan exempelvis pensionärer får allt mindre.

De raggar röster där valet står mellan S och SD

Val 2018

-Vi har knackat dörr under flera veckor och jag tror att vi lyckats övertyga flera om att det inte stämmer. Men vi borde kanske ha knackat ännu mer, säger Malin Norfall.

Så sent som på valdagen var hon och andra lokala socialdemokrater ute och knackade. Flera av de som öppnade visste inte att det var sista dagen de kunde rösta.

-Jag tror att vi fick minst ett par att gå och rösta.

För Magnus Jonsson, vice ordförande för Seko på Götalandståg och kandidat för Vänsterpartiet i Herrljunga kommun, är valresultatet på lokal nivå positivt.

-Vi slet hårt för varje promille, säger han.

Vänsterpartiet fördubblade sina mandat, från ett till två. Magnus kan gå från att vara ersätta till att bli ordinarie ledamot, om inte väljarna kryssat någon annan i personvalet.

-Vi ökade men det är svårt att säga att det är vänstervindar som blåser när Socialdemokraterna tappar och Miljöpartiet åker ur kommunen. Det är stark borgerliga dominans i Herrljunga och Sverigedemokraterna ökar, säger Magnus.

De borgerliga vinner röster på att de vill bevara byskolorna i kommunen, medan Sverigedemokraterna går fram utan att de, enligt Magnus, gjort nånting.

-SD har inte lagt en enda motion och inte varit närvarande i fullmäktige. Men väljarna har inte brytt sig om det.

Rent allmänt tror Magnus Jonsson att SD:s ökning hänger samman med att människor ser sig förbisedda i vårt samhälle.

-De ser att vi tar emot nyanlända och ger dem stöd, samtidigt som pensionärerna får äta havregrynsgröt till lunch på ålderdomshemmen. Och tror på att pengar som SD vill dra in på migrationen ska läggas på välfärd i stället.

Han vill att LO ska öppna sig mot Vänsterpartiet

Val 2018

-De ser också vilda ungdomar som bränner bilar och tänker att det beror på att de har utländska bakgrund. De plockar in raskortet och glömmer de att på 1970-talet var ungdomarna lika vilda, men blonda.

Magnus tror att facket måste möta detta genom mer och bättre utbildning.

-Där ligger vi efter, säger han.

Har inte fackföreningsrörelsen bidragit till legitimeringen av SD:s retorik genom att angripa arbetskraftsinvandrare?

-Det är en svår balansgång. Det är inte bra att människor kommer hit och dumpar lönerna. Men vi bör kritisera systemet som gör det möjligt för företag att utnyttja arbetare från andra länder och människorna som kommer hit.