Så kan Magnus skoja ibland, men han säger att det ligger något i det. Som många fackligt förtroendevalda i Göteborg med omnejd går han GAF, en treårig utbildning inom ramen för ABF och LO. GAF står för Göteborgs Arbetares Folkhögskola, har 100 år på nacken och är en politisk grundutbildning. Men inte partipolitisk.

Sekos krav på nästa regeringen – bransch för bransch

Val 2018

– Nej, det är mer en utbildning i demokrati. Mycket bra och utvecklande. De flesta som går utbildningen är socialdemokrater, men vi är även ett gäng från vänstern. För oss är det dock inte ett steg i karriären på samma sätt som för sossarna, säger Magnus Jonsson, därav citatet ovan.

För fram de fackliga kraven

Magnus har varit fackligt aktiv i såväl IF Metall som Seko och är även engagerad i kommunpolitiken i Herrljunga och med i Sekovänstern, en branschförening inom V.

Seko: Kaos inom kriminal­vården med fler poliser

Överfulla häkten

Val 2018

Magnus Jonsson deltar i den fackliga valrörelsen och i kontakten med medlemmarna för han fram de fackliga kraven, som han stödjer till fullo. Däremot avstår han från att säga vilket parti medlemmarna ska rösta på.

Den svenska modellen

– Det skulle kännas krystat, säger han. När någon frågar om facklig politisk samverkan mellan LO och Socialdemokraterna brukar jag förklara hur det hänger ihop historiskt och hur man tillsammans byggde välfärden och den svenska modellen. Det har jag respekt för.

Stopp för hyvling

De fackliga kraven inför valet är som sagt okontroversiella för Magnus. Stopp för hyvling och ett avskaffande av allmän visstid liksom ökade satsningar på välfärd och infrastruktur är självklarheter.

– Det är ju därför jag är fackligt aktiv, säger han. Att olika  jämförelser dessutom visat att V stödjer LO-kraven i högre grad än andra partier gör det ännu enklare.

Kritisk till LO

I frågan om strejkrättens begränsning är han däremot kritisk till LO. Han tycker att det är fel av arbetarrörelsen att utreda frågan, som regeringen gjort, och att, som LO, lägga fram ett förslag tillsammans med arbetsgivarna.

– Det borde arbetarrörelsen överlåta till de borgerliga. Ingen inskränkning alls hade varit att föredra, säger han.

Tre frågor till Sekos åtta riksdagskandidater

Val 2018

Måste hålla ihop

Helst skulle Magnus vilja att LO breddade sitt samarbete till att även omfatta Vänsterpartiet. Men han hör motargumentet: vi måste hålla ihop för att vara starka.

– Jag tror inte att det är någon motsättning mellan V och S i det fackliga arbetet. Vi står på samma sida. Jag ser ett breddat samarbete som en framgångsväg och en nödvändighet nu när arbetarrörelsen är tillbakapressad.