Vad tjänar en matros? 

Månadslönen efter sju år är cirka 29 000 kronor, enligt Seko i april 2023. Utöver det får man olika tillägg beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

En snittlön ligger på omkring 31 000 kronor.

Hur sätts lönen?

Ingångslönen för en matros ligger på cirka 21 200 kronor. Alla kollektivavtal, så kallade sjöavtal, har tarifflöner. Lönen sätts alltså inte individuellt utan utifrån en lönestege, bland annat baserat på hur länge du har arbetat.

Vilka tillägg finns?

Det finns flera beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Ob-tillägg finns bara i kollektivavtalet Skärgårdsavtalet, och tas ut i ledighet eller pengar.

I exempelvis Storsjöavtalet får man verktygstillägg och fri tvätt av vissa arbetskläder. Även en extra ersättning om det fartyg man arbetar på har förlist eller övergetts till följd av krigshändelse.

Enligt Färjeavtalet får man bland annat ett ombordtillägg för varje arbetad timme.

När höjs lönen för matroser?

För de matroser som omfattas av Storsjöavtalet och Färjeavtalet höjdes lönen den 1 april i år. Den 1 oktober höjs lönen för matroser på Skärgårdstrafikavtalet.