Om du vill minska din påverkan på klimatet är det viktigare vad du äter för mat, än att titta på varifrån maten kommer.

–Ät mer grönt. Det är det bästa rådet jag kan ge. Och är det ekologiskt odlat är det till och med bättre att det transporterats med båt från andra sidan jordklotet, än att det odlats i Sverige, säger David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen.

Sen är det ett problem, enligt David, att kommuner fortsätter att bygga köpcentrum långt från centralorten, och därmed gör befolkningen ännu mer bilberoende.

Finns det grönt man ska undvika, av klimatskäl?

–Nja, det finns enstaka exotiska frukter och bär som kommer med flyg, men det är så få produkter att man inte behöver oroa sig för det, säger David Kihlberg.

Förändringarna i klimatet är något som allt fler oroar sig för. Forskarna är överens om att människan orsakat uppvärmningen på jorden, vilket i sin tur hotar vår långsiktiga överlevnad. Samtidigt är det människan som kan stoppa klimatförändringarna.

Som enskild kan det vara svårt att veta vad man ska göra, men ett relativt enkelt sätt, enligt Naturskyddsföreningen, är att med små kliv förändra sina matvanor: Ät mer grönt, välj kött med omsorg, släng mindre mängd mat och välj ekologiskt.

Vi ska inte ha köttförbud

David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen

En tredjedel av ett hushålls klimatpåverkan kommer från maten.

–Det är framför allt konsumtionen av kött som belastar klimatet. Därför är det bra att vi äter mindre kött och det kan minska ytterligare, säger David Kihlberg.

Han menar att en minskad köttkonsumtion också ger signaler till politikerna att det finns ett stöd för att till exempel köpa in mer grönt till kommunal verksamhet, som skolbespisningar.

–Vi ska inte ha köttförbud, tvärtom är betande djur är bra för den biologiska mångfalden och för att bibehålla öppna landskap. Så trots att djuren bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser kan vi fortsätta äta kött, men i mindre mängder, säger David Kihlberg.

Mat från växtriket ger mindre utsläpp och därför är det bra om vi äter mer grönt, gärna efter säsong. Och helst svenskt. Men som sagt så spelar det mindre roll var det odlas så länge det är ekologiskt och så länge många tar bilen till butiken.

Det billigaste köttet, gris och fågel, är ofta sämre för miljön än till exempel nöt- och lammkött.  De förra är djur som äter samma mat som människan och det går åt mycket mark för att odla mat som tar omvägen via djuren, medan betesdjuren bidrar till biologisk mångfald.

–Ett stort problem är att miljöskador inte syns på priset på maten, säger David Kihlberg.

Vad är det svåraste när man ska förändra sina matvanor?

–Att byta vanor! Den som vill fortsätta äta köttbullar och makaroner kan prova någon av de vegoprodukter som finns att köpa idag. Det är bra alternativ, även om det kanske är roligare att laga mat från grunden.

Hur argumenterar du för att få människor att minska sin köttkonsumtion. Det är ofta en väldigt känslig fråga.

–Jag brukar framhålla att forskarna är eniga om att vårt sätt att producera mat är ohållbart på läng sikt. Det leder till avskogning och förlust av många djurarter. Jag brukar också framhålla att det är bra för hälsan.

Fisk kan vara ett bra alternativ, men det är, enligt David Kihlberg svårare att hitta rätt bland fisksorterna. Man måste ta redan på lite mer.

–Vi har fiskat för mycket i många vatten och det betyder att fiskebåtar, som drivs av diesel,  måste åka allt längre bort för att fiska. Vilket är dåligt för miljön och klimatet. Om det är ett hållbart fiske kan det vara okej. Världsnaturfonden har en fiskguide som är användbar.

Det finns kritik mot ekologiska odling från forskare som menar att det inte alls är mer miljövänligt. Ett argument är att det går åt mer mark eftersom den ekologiska odlingen är mindre effektiv.

Vad är din kommentar till det?

–Jag håller med om att det ibland kan vara mindre yteffektivt och att det inte alltid är mer klimateffektivt att odla ekologiskt, men om vi tar hänsyn till flera miljöaspekter så är det fortfarande ett bättre alternativ. Som att det konventionella jordbruket släpper ut gifter i marken, säger David Kihlberg.