Vad är en fackförening?

En fackförening består av anställda på en arbetsplats, inom ett yrke eller bransch som har gått ihop för att förbättra sin arbetssituation. Medlemmarna har enats om att inte arbeta till ett lägre pris eller sämre villkor än de kommit överens om och lovat var­andra. Tanken är att arbetskamrater som håller ihop kan få ut bästa tänkbara villkor och högsta möjliga lön, utan att jobbet för­svinner.

I artikel 23 paragraf 4 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 står att var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

En fackligt aktiv säger: ”Arbetsgivare är inte snälla. De ska tjäna pengar och blir vinsten för liten lägger de ner.”

Så blir du medlem i Seko

Gå in på Sekos hemsida och anmäl dig, eller det förbund som organiserar ditt jobb. I december 2022 kostar det 280 kronor i månaden för den som tjänar mellan 27 000–29 999 kronor i månaden. Under de första sexmånaderna kostar det 50 kronor per månad. Det kan tillkomma en avgift för klubbens verksamhet.

Vad är ett kollektivavtal?

Det är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare som bestämmer villkoren på arbetsplatsen; löner, arbetstider, ledigheter med mera. När kollektivavtalet är underskrivet får fackföreningen inte strejka eller vidta andra konfliktåtgärder. Då råder så kallad fredsplikt.

Vad gör facket lokalt?

Ofta finns facket på din arbetsplats i form av en klubb. Om du är medlem i facket ingår du i klubben. Finns ingen klubb kan det finnas ett fackligt ombud.

Klubben förhandlar om löner och andra villkor och ser till att arbetsgivaren följer kollektivavtalet.

Det är klubben som i första hand ska hjälpa dig. Har du frågor kan du som medlem alltid kontakta ditt förbund. Du kan till exempel ringa Seko Direkt: 0770–457 900.

Vad gör Seko centralt?

På Sekos förbundsnivå sköts förhandlingar om löner och villkor med arbetsgivarnas motsvarigheter. Förbundets ombudsmän och jurister handlägger också enskilda ärenden och hjälper klubbar i deras arbete.

Vad gör LO och hur hänger LO ihop med Seko?

LO är en förening av föreningar som Seko är en del av. 14 fackförbund vars medlemmar har arbetaryrken, såsom byggnadsarbetare, industriarbetare, lokförare, undersköter­skor, musiker, skogsarbetare är med­lemmar i LO. LO:s roll är att samordna de 14 förbundens arbete bland annat i förhandlingar om nya löner och villkor på jobbet. Så att alla ställer liknande krav. Så blir det dock inte alltid.

Fördelar med medlemskap i facket

Även om arbetsgivaren ska tillämpa kollektivavtalet på alla så är det skillnad mellan att vara med i facket och att stå utanför.

För dig som är medlem i facket gäller att:

Fackförening ska ta till vara dina intressen, ge hjälp och svara på frågor om ditt jobb.

  • Du kan få rättshjälp om du har en tvist med arbetsgivaren. Du kan få hjälp av försäkringsrådgivare om du exempelvis har svårt att få en arbetsskada godkänd.
  • Du har försäkringar som facket tecknat för sina medlemmar och som kan vara för­månliga vad gäller kostnad och vad som faller ut. Ett exempel är inkomstförsäkringen som ger högre a­-kassa och som man inte kan teckna själv till en rimlig kostnad.
  • Som medlem kan du vara med och bestämma vilka förbättringar facket ska arbeta för och du är med och väljer dina företrädare.
  • Du får en medlemstidning och möjlighet att gå fackliga utbildningar.

Om du inte är med i facket gäller att:

  • Du inte får de stöd som räknas upp ovan. Du omfattas av kollektivavtalet med avtalsförsäkringar och tjänstepension.
  • Om du är missnöjd med lön eller löne­ökning får du själv ta diskussionen med chefen.
  • Saknas kollektivavtal på arbetsplatsen gäller ändå semesterlagen, lagen om anställningsskydd och arbetstidslagen.
  • Men det finns ingen lag som säger vilken lön du har rätt till. I många länder finns en lagstadgad minimilön, men inte i Sverige.