Karishma Shrestha, kassör i fackklubben

– Ett gym vore fint, säger Karishma Shrestha, kassör i fack­ klubben.

Ett annat förslag från facket är att Ncell skulle ordna någon form av barnomsorg.

De allra flesta som får barn fortsätter att arbeta och behöver hjälp med omsorgen. Oftast är det någon äldre person i familjen som tar hand om barnen. Som är det vanliga i Nepal. Många kvinnor frågar efter alternativ.

– Vi har tagit upp båda dessa saker men inte fått någon respons, säger Karishma.

Karishma Shrestha och Chris­ tina Takhuri, vice ordförande i klubbens kvinnoavdelning, säger att de känner ansvar för att intekvinnor diskrimineras på jobbet eller i facket.

Hur det ser ut på Ncell vill de inte säga så mycket om. Situatio­nen på företaget är som ute i samhället, säger de diplomatiskt.

– Det är ingen större skilnad, säger Karishma.

Netu strävar efter att nå målet som det globala facket UNI satt upp, att 40 pro­cent av de förtroendevalda ska vara kvinnor.

Karishma och Christina kommer inte att vara med i de kommande förhandlingarna om nytt avtal.

Det har de ingen åsikt om, utan säger bara att de är så stolta över att vara valda till sina uppdrag.

– Alla medlemmar fick rösta och så valdes vi, säger Christina Takhuri.

Karishma Shrestha berättar att många medlemmar pratar med henne när det är något som bekymrar dem. Särskilt på callcentret där hon arbetar. När kunder är arga och otrevliga händer det att personal gråter.

– Jag har tröstat många och sagt att de inte ska ta saker per­sonligt.

Ett problem som ofta kommer upp är att de som arbetar nära kunderna, som tar emot person­ liga besök, känner sig låsta i sina jobb. Det finns ingen karriärväg och många mår dåligt.

– Vi diskuterar hur det ska lö sas, men det finns inget enkelt svar, säger Karishma.

Efter att Karishma råkade ut för en olycka får hon inte köra motorcykel själv till jobbet längre. Hon försökte se till att föräldrarna inget skulle veta, men de lyckades lista ut det, säger hon med ett skratt.

Som alla andra åker hon bakpå utan hjälm. Det är bara hjälmtvång för den som kör.

– Jag är inte rädd, säger hon.