Brandmännen på Arlanda sades upp när Securitas tog över räddningstjänsten på flygplatsen

Lagen bygger på EU:s överlåtelsedirektiv från 1977.

– Utgångspunkten är vad som går över till den nya ägaren, säger Johann Mulder, en av Sveriges främsta experter på arbetsrätt.

– Tar man över lokaler, inventarier, kundregister och så vidare, då betraktas det som en verksamhetsövergång. Men oftast inte om det bara är själva arbetsuppgifterna.

Just det blir allt vanligare i dag, då entreprenörer avlöser varandra när olika tjänster handlas upp.

– Lagen skrevs för en helt annan arbetsmarknad än den vi har i dag. Då tänkte man att fabrikör A sålde sin fabrik till fabrikör B som skulle driva den vidare. Nu ser det annorlunda ut med entreprenader, bemanning och så vidare, säger Johann Mulder.

Han anser att skyddsreglerna i direktivet/lagen inte är tillämpliga längre när omstruktureringarna numera sker på andra sätt än genom köp och sälj av verksamheterna. Och frågan är om direktivet kommer att uppdateras.

– Det finns en försiktighet att tillämpa övergångsbegreppet när det handlar om entreprenadsituationer från EU:s sida. Så det är tveksamt om det överhuvudtaget finns en vilja att göra en anpassning till dagens förhållanden.