Alldeles intill havet vid den halländska kusten tornar de fyra reaktorbyggnaderna upp sig. Tre runda och en fyrkan­tig, Den fyrkantiga, Ettan, togs i drift 1976 och ska tillsammans med Tvåan, som trots namnet startades ett år tidigare, stängas år 2020.

Sjunkande elpriser och höjd skatt ligger bakom ägarens beslut. Det kostar helt enkelt mer att producera elen än vad de kan ta betalt. Enligt Vattenfall, som är majoritetsägare, är beslutet rent affärsmässigt, men det är inte alla som köper den förklaringen.

– Jag är övertygad socialdemokrat, men nu är jag besviken på politikerna. Vi fick höra innan valet att sossarna aldrig skulle sätta sig i knät på Miljöpartiet, men det är det som hänt nu, säger Mårten Walfridsson, Sekos klubbordförande på kärnkraftverket.

Det handlar om att regeringen höjt skatten på kärnkraft. För Ringhals del handlar det om en ökning med 220 miljoner kronor per år.

Men Vattenfall har påpekat att man hade velat stänga de två reaktorerna oavsett skatte­höjningen på ett öre per kilowattimme. Det är framförallt det låga elpriser som lett till beslutet.

Mårten Walfridsson har viss förståelse, men är trots det besviken.

– Jag förstår det affärsmässiga i beslutet men känslomässigt är det svårt. Vi var ju helt inställda på att köra till 2025 som var sagt från början. Så jag är besviken på partiet och politikerna, säger Mårten Walfridsson.

Om beslutet kommer att innebära uppsäg­ningar är för tidigt att uttala sig om. Man ska trots allt köra de två reaktorerna i fem år till, sedan kommer avvecklingen som också tar tid. Och, framförallt, de två andra reaktorer­na, Trean och Fyran, kom­mer fortsatt att vara i drift. Många är förvånade över beslutet då man i somras inledde en renovering av kärnkraftverket för att kunna köra fram till 2025. Stefan Duerlund är ven­tiltekniker och har arbe­tat på Ringhals sedan 1976, nästan från starten. Han är besviken men inte orolig för egen del.

stefan_d

– Man har ju investerat en massa pengar för att reaktorerna ska kunna köras längre och så gör de ändå så här. Det är tråkigt men för egen del är jag inte orolig över beslutet. Jag går i pension 2021 så det kommer nog fin­nas jobb för mig. Det är värre för de unga. Jag tycker synd om alla nya killar och tjejer som börjat här.

Kollegan Thomas Hagman tror inte att be­slutet kommer innebära så mycket för dem som är anställda på Ringhals.

thomas_h

– Jag tror inte det kommer drabba den egna organisationen så mycket. Snarare att man drar ner på konsulter och entreprenörer som är inne här.

Ringhals har drygt 1 500 anställda, till det kommer omkring 1 000 entreprenörer, in­hyrda och konsulter. När det är revision, ett planerat stopp där en mängd olika under­ hållsarbeten och provningar utförs, är det ännu fler på plats.

– Vissa dagar kan det vara 4 000 som går igenom grindarna på morgonen, säger Mårten Walfridsson.

Det gör Ringhals till en av de absolut största ar­ betsgivarna i regionen. Och skapar än fler jobb utanför kärnkraftverket.

Verkstaden på Ringhals är stor. Här lagas, fixas och tillverkas allt möjligt som behövs i ett kärnkraftverk. Eftersom reservdelar till de äldsta reaktorerna inte finns att köpa får man göra dem själva.

– Till den här letade vi land och rike runt efter en stålklump att använda. Till slut hit­tade vi en på Forsmark. Det ställs ju en massa olika krav på materialet när det ska använ­das här. Eftersom vi bara hade en klump så fick vi inte misslyckas. Därför gjorde vi en prototyp i plast först, berättar Dan Jarlegren och visar upp en manick som ska användas för kylning av reaktorerna.

dan_j

Han trivs utmärkt på jobbet, och just triv­seln är något alla vi pratar med, vittnar om.

– Jag har jobbat här i tolv år och flabbar fortfarande varje dag på väg till jobbet.

Inte heller han är orolig för vad nedlägg­ningsbeslutet ska innebära. Jobb kommer att finnas kvar och även om han skulle bli av med det just här tror han inte det skulle vara något problem att få nytt.

– De kunskaperna som finns här i verksta­den är eftertraktade. Vi är ju verktygsmakare allihop, och det råder det brist på.

När Sekotidningen är på besök i verkstaden är det annars ganska tomt på folk. De flesta är ute på jobb på olika ställen i kärnkraftverket, platser som vi inte får tillträde till.

 

persigvard

En som emellertid är på plats är Per­ Sigvard Nilsson, som jobbar med planering och kvalitetskontroll.

– Jag är väl så gammal att jag inte behöver oroa mig för beslutet, men man tänker ju på de yngre. Speciellt de som anställts nyligen. De kan nog vara oroliga och börja se sig om efter nya jobb, det skulle i alla fall jag göra.

Likadant är det för ventilteknikern Len­nart Gunnarsson.

lennart_g

– Jag började 1974, under byggtiden. Nu blir jag 60 i vår så jag kommer vara färdig för pension när man börjar stänga ner. Men det är värre för de yngre.

Men vad säger då de yngre? Vi får leta gan­ska länge innan vi hittar någon som passar in på den beskrivningen. Men till slut springer vi på Emelie Bengtsson som är förrådstek­niker och har arbetat här i sju år. Det visar sig att inte heller hon är orolig, hon tänker i stället på de äldre.

– Jag är ju ung och kan skaffa nytt jobb. Det måste vara värre för de äldre, men jag upplever inte att någon är speciellt orolig.

emelie

Hon kör ut gods från det jättelika lagret till alla delar av kärnkraftverket. Även om hon inte oroar sig över att bli uppsagd så jobbar hon gärna kvar.

– Jag trivs jättebra. Det är ett väldigt fritt jobb och så får jag ju se hela Ringhals och träffa väldigt mycket folk. Det vore tråkigt att bli av med jobbet, men jag har inställ­ningen att saker brukar lösa sig, säger Eme­lie Bengtsson.