Förklaringen är ”marknaden”, enligt Ola Forssander, chef för Campusavdelningen och högsta ansvarig för både lokalvårdarna och vaktmästeriet.

–Vaktmästare har högre löner än lokalvårdare utanför universitetet, säger han.

Lokalvårdarna anser att löneskillnaderna beror på bristande jämställdhet. Vad gör du för att öka jämställdheten på din avdelning?

– Vi strävar efter att få mer könsblandade en­ heter. Vi har haft flera tjejer på vaktmästeriet och en kille i växeln, exempelvis.

Det arbetsbyte som lokalvårdarna ville ha blev inte av. Varför inte?

– Deras krav var att bytet skulle ske rakt av. Det fungerade inte. Den som kommer från lokalvården till vaktmästeriet behöver handledning och då skulle jag blivit av med ytterligare en halv person, det blev för mycket.

Lokalvårdarnas argument att de som bytte enhet för en vecka inte skulle behöva gå bredvid, det var så kort tid, biter inte på Ola Forssander.

– Det ställs krav på utbildning för olika maskiner på vaktmästeriet och det är svårt att dela ut post, säger han.

Att det skulle vara några särskilda svårigheter för vaktmästarna att städa under en vecka tar Ola Forssander inte upp som argument mot arbetsbytet.