– Hos oss är skillnaderna bara några hundralappar, säger Ingrid Lagerberg, ordförande för Seko på Lunds universitet.
Sedan fyra år har uni­versitetet arbetat för att få fler blandade tjänster på serviceavdelningen. Det har gjort att flertalet av de anställda kombinerar växel, städning, postrundor, vaktmästeri och så vidare. Institu­tionerna beställer de tjänster de behöver och serviceavdelningen levererar.
– Vi har kommit långt i det här arbetet, sä­ger Ingrid Lagerberg.
Dock finns en ingångs­ lön för lokalvården på 18 700 kronor för att trygga nivån för dem.
Umeå universitet har skapat heltidstjäns ter för alla lokalvårdare som vill ha det. Det arbetet började redan 1996 och bygger på kombinationstjänster.
– Vi tror att lönerna kan höjas genom att utveckla arbetsuppgifter och ansvar. Vi bygger nu upp en pool med den typen av tjänster, säger Anneli Jonsson, Sekos ordförande i Umeå.
Som orsak till löneskillnaderna lyfter alla fackliga företrädare fram att städjobbet av tradition är kvinnodominerat och därmed lägre värderat.
Lennart Olsson, ordförande för Seko på Göteborgs universitet, konstate­rar lätt ironiskt att vaktmästarna är män och därför bättre betalda.
– Men det är inte fackets fel, det är arbetsgi­varen som sätter lön, säger Lennart Olsson.