Det är varken ett traditionellt postkontor eller en ordinär terminal. I stället är det ett resultat av det nya sammanslagna Postnord, och ett nytt arbetssätt: Koncept utdelning eller ”fyra flöden” kort och gott.

I Uddevalla kan den som vill blicka in i det framtida Postnord. Här samsas paket och brev under samma tak i en av Volvos tidigare fabrikslokaler, strax utanför stan. Postnord hyr av sten- och tegelfirman Benders, som köpt upp hela området.

Det nya arbetssättet går ut på att öka andelen försorterad post, minska sorteringen på kontoren och därmed öka brevbärarnas tid ute. Samt att skylta noga var allt ska placeras i lokalerna och ha rak möblering. Borta är de hagar som man är van att se på brevbärarkontoren.

I Uddevalla står kammarna inte runt brevbäraren, utan i långa raka rader, stråk.

– Tanken med rak möblering är att det ska vara mer effektivt och så får vi bättre överblick. Vi kan lättare hjälpa varandra, säger Johan H Andersson, Seko Postens samordnande skyddsombud i Uddevalla och norra Bohuslän.

En viktig förändring i det nya – och som förklarar uttrycket fyra flöden – är att C 5-breven, vanliga småbrev, kommer färdigsorterade direkt från terminal och bildar en separat bunt för brevbärarna.

Sedan tidigare är posten uppdelad i tre olika buntar, flöden: reklam, klump (större brev) och vanliga brev i alla format. När nu de små kuverten kommer i en egen bunt blir tre flöden plötsligt fyra: C 5-brev, C 4-brev, reklam och klump.

Alltså måste brevbäraren hålla koll på ännu en bunt, och helt enkelt göra den sista sorteringen ute på sin runda.

– Det är ett problem att delar av sorteringen flyttar ut från kontoret till utdelningen. Det kan se ut som en tidsvinst, men är det inte i praktiken, säger Johan H Andersson.

Brevbäraren Torbjörn Sydling håller med. Han delar ut post i trapphusen i centrala Uddevalla och tycker det är rörigt att behöva ha med sig ännu en hög med post på armen. De dagar det endast är brev blir det ändå två olika buntar att plocka ifrån.

Många brevbärare i Uddevalla och på andra orter pekar också på att det är en hel del fel i det maskinsorterade. Det kan vara fel ordning på kuverten, post som ska till en annan ort kan ligga
mitt i bunten. Fel som skapar stress och som gör att kvaliteten sjunker, alla hushåll får inte
sin post i tid.

– Jag har räknat till tre fyra fel varje dag, ibland mer, säger Nina Karlsson. Tidigare upptäckte vi
det innan vi åkte ut eftersom det det innan vi åkte ut eftersom det var vi själva som sorterade.

Nina Karlsson kör lantbrevbäring och är ganska långt ifrån kontoret när hon upptäcker felen. De kan inte rättas till förrän nästa dag.

 

Samordningen av paket och brev i Uddevalla märks på flera sätt. Blå och gula bilar står nos mot nos i den stora bilhallen. Chaufförer och brevbärare arbetar sida vid sida. Dessutom kör de åt varandra.
Paketbilschaufförerna hämtar brev hos företagskunderna och kör säckar med brev och klump till Postnords företagscenter.

– Det känns naturligt att ta med sig brev när vi ändå är där, säger chauffören Lulzim Haxhiu.

På sikt kan han tänka sig att göra ytterligare arbetsuppgifter för att få ihop tillräckligt mycket arbetstid. Det är det värt för att få jobba heltid, tycker han.

Samtidigt som brev åker med paketbilar kör lantbrevbärare på vissa turer ut stora paket till såväl enskilda kunder som till olika butiker och andra utlämningsställen. På så sätt sparar Posten in en
eller två lastbilsturer varje dag.

Samtidigt som brev åker med paketbilar kör lantbrevbärare på vissa turer ut stora paket till såväl
enskilda kunder som till olika butiker och andra utlämningsställen. På så sätt sparar Posten in en
eller två lastbilsturer varje dag.

Susanna Stjärnestam som kör omväxlande till Grundsund och Fiskebäckskil packar just i dag sin bil full med stora paket.

– Det går jättebra, jag ska ändå åt det hållet, varför köra med olika bilar från samma företag? säger hon.

När vi kommer till det nya postkontoret strax före halv sju på morgonen pågår arbetet för fullt. Lastbilar med post har anlänt och blå lådor med maskinsorterad post ställs i ordning. Innanför bilhallen sorteras
och kammas större brev och klump.
Vid 8:30 är de första bilarna klara för avfärd.

Under arbetet med det nya konceptet har skyddsorganisationen varit med från början. Johan H Andersson säger att arbetsgivaren lyssnat på skyddsombuden och också gjort en del anpassningar. I
Uddevalla fick personalen ett års förberedelsetid.
Så blir det inte för resten av Sverige när Postnord nu bestämt att fyra flöden/koncept utdelning ska införas i hela landet. På kortare tid än det var sagt från början.

Facket är kritiskt men inget talar för att det stoppas.

En del av det nya som Johan H Andersson inte gillar är införandet av depåer. En depå är en liten lokal där brevbärarna hämtar post två gånger under arbetsdagen. Lokalen har också ett lunch- och omklädningsrum.

Brevbärarna turas om att arbeta vid depåerna fem dagar per månad.
– Depåerna är torftiga. Det är ingen bra arbetsmiljö, de bör tas bort.

Så det som kan betecknas som en mönsterarbetsplats, som Postnords ledning gärna lyfter fram som ett lyckat exempel, har sina klara brister.

– Det fungerar ganska bra, men konceptet behöver ständiga arbetsmiljöförbättringar. Att slopa depåerna är en, säger Johan H Andersson.