Tågvärden Mia Eriksson fick tjänstepensionen kapad efter att ha gått upp i tid och bytt två arbetsgivare mot en. Anledningen är att hon gjorde det strax innan hon skulle fylla 60, vilket gjorde att reglerna om lönekapning i ITP2 trädde in. Hon fick ingen information om reglerna trots att hon har fört andra samtal om pension med sin arbetsgivare.

Mia är kritisk till att varken fack eller arbetsgivare förstod vad som skulle hända och informerade henne i förväg. Då hade hon till exempel kunnat vidta åtgärder för att slippa en så stor lönekapning. Till exempel hade hon kunnat stanna något längre som anställd hos Försäkringskassan.

SJ tycker att informationen är tillräcklig

Martina Nord är presschef på SJ och ställer sig frågande till kritiken. Hon menar att informationen om pensionerna finns lätt tillgängliga inom organisationen, bland annat genom SJ:s intranät, men också hos pensionsförvaltaren Collectum. 

Martina Nord har i övrigt svarat skriftligt på frågor kring hur SJ borde informera sina anställda om pensionsavtal. 

Hur anser ni att ert ansvar ser ut när det gäller information om era pensionsplaner till de anställda? Diskuteras det vid anställningstillfället eller finns det någon uppmaning till rekryterande chefer om att ge sådana upplysningar?

”Alla anställningsavtal innehåller information om både tillämpligt pensionsavtal och kollektivavtal. Vi får ofta frågor om detta vid anställningar och har man mer detaljerade frågor svarar vi alltid på det.”

”Arbetsgivaren har inget särskilt ansvar”

Hur bör SJ och dess rekryterande chefer agera för att pensionsvillkor och risken med lönekapning tydligt ska framgå i förväg?

”Angående hur man som anställd får kunskap om hur lönekapning fungerar så är det typiskt sett den typ av information som vi hänvisar alla att ta del av på till exempel Collectums hemsida, eftersom all fakta om ITP finns där.”

”Arbetsgivaren har inte något särskilt ansvar att informera om det men informationen finns lättillgänglig, men självklart svarar vi på frågor runt det också.”

Såväl SJ:s Martina Nord som Seko SJ:s vice ordförande Lena Aldenmark berättar att företaget genom facket har erbjudit Mia att reda ut det inträffade på ett möte tillsammans med fackliga representanter. Men Mia har avböjt att delta i ett sådant samtal, eftersom hon inte tror att det skulle ändra på situationen. 

Lönekapning i ITP2

Lönekapning: ITP2 utgår alltså ifrån att en bestämd andel av slutinkomsten ska bli tjänstepension, utöver det du får i allmän pension. Men för att skydda systemet från spekulation från såväl löntagare som arbetsgivare går en spärr vid 60 års ålder.

Om man ökar inkomsten mycket, till exempel genom en befordran, så ska endast löneökningar över en viss procent då bli pensionsgrundande. Men samma spärr slår till om du helt enkelt bara går upp i tid, utan påökt, efter 60.

Den som har jobbat deltid eller strötimmar som 59-åring och går upp på heltid får inte tillgodoräkna sig hela sin slutlön när tjänstepensionen ska beräknas, ifall 60-årsdagen passerat. Den som går igenom samma process mellan 58 och 59 års ålder blir däremot inte berörd av kapningen i ITP2.