Lönekapningen märks för de allra flesta löntagare inte alls. 

Det kan bli någon procent mindre i pensionsgrundande inkomst efter 60 för den som jobbar på som vanligt för sin arbetsgivare. Men några individer har varje år otur på grund av olika omständigheter. 

– Man behöver förstå vad en förmånsbestämd försäkring är för att förstå lönekapning, säger Tomas Carlsson.

Pensionspyramiden
Pensionsmyndigheten har tagit fram den så kallade pensionspyramiden. Här ingår allmän pension (pyramidens bas), tjänstepension (mitten av pyramiden), som arbetsgivaren betalar in i enlighet med kollektivavtal och andra avtal, och privat pensionssparande (toppen av pyramiden). Den här texten handlar om tjänstepension.

10 procent av slutlönen i tjänstepension

Den som i 30 år sedan 28 års ålder har tjänat in till tjänstepension i ITP 2 får 10 procent av sin slutlön i tjänstepension, åtminstone om du tjänar mindre än 7,5 inkomstbasbelopp (557 250 kronor år 2023). Inbetalningarna regleras efter hur man förväntar sig att lönen ska bli vid pensionsdatumet, när arbetsgivaren betalar premien. I idealfallet ska den totala pensionen, med både allmän pension och tjänstepension, ligga på 60-65 procent av slutinkomsten när den anställde pensionerar sig.

Vid löneökningar stiger premien. Men om inga hinder fanns skulle det kunna bli svårt för löntagare att driva igenom några större löneökningar sent i arbetslivet, eftersom det i sin förlängning skulle kunna göra pensionsinbetalningarna väldigt dyra för arbetsgivarna. Därför sätter man en gräns vid 60 års ålder. 

Den som gör ett stort lönelyft efter det kommer att få tjänstepensionen baserad på en lägre lönenivå, den lön man hade före 60, med ett visst påslag. Det gäller exempelvis om du skulle bli befordrad. 

Att gå upp i tid innebär lönepåslag

Löneökningar efter 60 får hålla sig inom en viss ram, som minskar successivt ju äldre du blir. En 60-åring får till exempel tillgodoräkna sig 120 procent av den procentuella höjningen av inkomstbasbeloppet. År 2023 innebär det att pensionsgrundande lön kan gå upp max 5,5 procent för den gruppen. År 2018 var det strax under 2 procent.

– Men om man har jobbat deltid och går upp till heltid så blir det ju samma effekt som om man får stort lönepåslag, säger Tomas Carlsson. 

Har man haft två olika arbetsgivare och sedan väljer en av dem så kan lönekapningen därmed också bli stor, om du går upp i tid när du byter och samtidigt lämnar den andra inkomstkällan. När man ska göra en lönekapning utgår man då från den tidigare årslönen enbart från den innevarande arbetsgivaren.

Exakt hur lönekapningen slår i så fall beror på hur pensionsplanen ser ut hos den arbetsgivare du lämnar.

Var vaksam efter 55 års ålder

Du säger att ni får ärenden där folk har fått en väldigt stor kapning. Vad kan det vara för ärenden?

– Det är olika. I vissa fall har arbetsgivaren faktiskt rapporterat in på fel sätt och då kan man få det ändrat. I några fall kan ITP-nämnden göra en prövning. 

Ska man vara lite försiktig med hur man jobbar året före 60?

– Jag vill inte göra någon orolig, de flesta påverkas inte alls mycket av det här. 

– Men när man är 55 plus ska man vara lite vaksam och tänka på att valen man gör påverkar pensionen. Det gäller även om man inte har ITP 2. Jobbar man deltid är det bra att gå upp i arbetstid före 60. Men alla har ju inte den möjligheten. 

Hur ska man kunna veta i förväg hur tjänstepensionen blir om man jobbar deltid för olika arbetsgivare? 

– På ett sätt är det väldigt lätt om man har förmånsbestämd pension, men det viktiga är att sätta sig in i reglerna innan det är för sent. Det blir krångligare om man har många arbetsgivare samtidigt, men då kan man få hjälp. Men jag kan tycka att arbetsgivare borde vara mycket bättre på att berätta vad de har för pensionsplan. Jag tycker också att man kan fråga redan vid anställningsintervjun.

ITP2 och pensionsgrundande lön

ITP
Är ett pensionsavtal för tjänstemän i privat sektor. Vissa av Sekos medlemmar omfattas av det, andra har avtal som gäller för LO:s yrkesgrupper. Enligt en rapport från Seko omfattas bland annat nästan 3000 anställda i väg- och bansektorn, samt 2000 anställda i postsektorn av ITP. 

ITP 2  
Gäller enbart personer födda före 1979 som har pensionsplan enligt ITP. De andra förmånstagarna har ITP 1, eller andra varianter. Där råder andra villkor. ITP 2 kännetecknas av att den anställda får 10 procent av sin slutlön i tjänstepension från den aktuella arbetsgivaren. Men så blir det bara om du har tjänat in till ITP2 i sammanlagt 30 år sedan 28 års ålder. I annat fall skalas summan ned i relation till den tid som du har tjänat in till ITP2 genom jobbet.

Pensionsgrundande lön
Den lön som beräkningen av din tjänstepension utgår ifrån. Summan behöver inte sammanfalla med din faktiska inkomst, eftersom den förhåller sig bland annat till antal år i tjänst och din ålder. 

Lönekapning

ITP2 utgår ifrån att en bestämd andel av slutinkomsten ska bli tjänstepension, utöver det du får i allmän pension. Men för att skydda systemet från spekulation från såväl löntagare som arbetsgivare går en spärr vid 60 års ålder.

Om man ökar inkomsten mycket, till exempel genom en befordran, så ska endast löneökningar över en viss procent då bli pensionsgrundande. Men samma spärr slår till om du helt enkelt bara går upp i tid, utan påökt, efter 60.

Den som har jobbat deltid eller strötimmar som 59-åring och går upp på heltid får inte tillgodoräkna sig hela sin slutlön när tjänstepensionen ska beräknas, ifall 60-årsdagen passerat. Den som går igenom samma process mellan 58 och 59 års ålder blir däremot inte berörd av kapningen i ITP2.