En dödsfälla, enligt Sekos inspektör Sven Save.

Whiskey Trio har tillstånd att frakta farligt gods, men lever enligt Transportstyrelsen inte upp till regelverket. Det finns sprängämnen och vapen ombord vilket gör säkerhetsbristerna ännu allvarligare.

-Det är väldigt ovanligt att vi ser fartyg som är i så dåligt skick. Det är många avvikelser, säger Tomas Åström, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

För att få tillstånd att lämna Varberg måste fartyget byggas om, enligt Tomas Åström, viket kan ta lång tid.

Det var en vecka sedan som Transports Itf-inspektör Göran Larsson blev kontaktad av en besättningsman som inte fick uppsöka läkare. Göran Larsson gick ombord på fartyget tillsammans med Sekos Itf-inspektör Sven Save.

De upptäckte att besättningen saknade mat, bodde under fruktansvärda förhållanden, att fartyget sakande kollektivavtal och att låg långt under ILO:s minlöner.

Nu är läget något förbättrat. Tre av besättningsmännen har fått höjda löner.

-Idag är att hytterna i bättre kondition, sänglinne och täcke har levererats. Köket har städats kylarna tömts på gammal mat, säger Sven Save.

Men, tillägger han, det som är riktig oroväckande är att de flesta anmärkningar rörande säkerheten ännu inte är åtgärdade.

-Fartyget är en dödsfälla.

Lasten av sprängämnen är så farlig att det finns risk att fartyget sprängs i luften, enligt olika experter som uttalats sig i media. Tomas Åström på Transportstyrelsen kan inte svara på om det finns en sådan risk.

-Vi är inte experter på det, lasten ser ut att vara paketerad enligt regelverket, säger han.

Fartyget är flaggat i Panama och ägs av Trio Shipping. Vd och ägare är Burcin Tunc. I en intervju i tidningen Arbetet avfärdar han all kritik och menar att facket överdriver.

http://arbetet.se/global/2016/01/27/agaren-till-skrackskeppet-facket-overdriver/