Det var i november 2007 som Arbetsmiljöverket inspekterade Euromaints verkstad i Älvsjö.
Anledningen var att skyddsombudet vänt sig till inspektionen då han ansåg att den ergonomiska arbetsmiljön vid arbeten på fordonens tak var dålig.
Vid inspektionen framkom att det behövdes extra gångbryggor på taken till tågsätten då reparatörernas arbetsställningar var mycket besvärliga.
Arbetsmiljöverket gav skyddsombudet rätt och Euromaint ålades att montera extra gångbryggor på fordonstaken.
Arbetet med att montera bryggorna har dock tagit mycket längre tid än beräknat vilket nu fått Arbetsmiljöverket att tröttna.
Man menar att det finns risk för att personalen skadar sig på grund av tunga lyft och vridna arbetsställningar som de tvingas till vid arbeten på fordonstaken.
Därför förbjuds alla former av takarbeten på X60-fordonen efter den 29 januari om inte fordonen är utrustade med extra fotsteg. Dessutom ska Euromanit betala ett vite på 500 000 kronor om arbetet inte är färdigt.
Förbudet mot takarbete på X60-fordonen gäller i verkstäderna i Bro, Älvsjö och Södertälje.
Leif Andersson