Det säger Sekos ordförande Janne Rudén i en kommentar till valresultatet och den kommande regeringsbildningen.

– Väljarna har markerat att de är trötta på alliansregeringen och vill ha en förändring, vilket är bra. Sedan är det klart att jag tycker det är mycket tråkigt att Sverigedemokraterna fick så många röster, säger han.

Det första en ny regering bör ta itu med är att få ner arbetslösheten och skapa fler jobb, enligt Janne Rudén.

– En ny regering måste också förbättra skolresultaten, förbättra sjukvården och, vilket är viktigt för Sekos medlemmar, få igång investeringar till bland annat järnvägen. Allt det som väljarna ogillat med alliansens politik.

När det gäller Sverigedemokraterna, SD, är Janne Rudén av den bestämda uppfattningen att stödet bland LO-medlemmar inte är större än bland andra grupper.

– Det sägs ofta, men jag vill påstå att det är en myt. Det finns ett stöd bland LO-medlemmar, det är uppenbart.

Ansvaret för det vilar tungt på alla som har haft något finger med i politiken, enligt Janne Rudén.

Han tror inte att alla SD-väljare är rasister – så många rasister finns inte i Sverige – men att en stor grupp håller med Sverigedemokraterna om deras flykting- och invandringspolitik.

– De andra vill ha en förändring. Det tror jag är grunden till att de röstat som de gjort. Dock är de inte medvetna om att det är ett högerparti de röstat på.

Inom facket har det varit mycket diskussion om lönedumpning och människor som kommer hit för att arbeta till sämre villkor. Vilken betydelse har det haft?

– Sverigedemokraterna har haft en diffus politik som gjort att människor blandat ihop krav på lika villkor och kollektivavtal för personer som kommer hit och arbetar, med invandrarfientlighet. SD har spelat på en rädsla att förlora jobbet, säger Janne Rudén.

Han tillägger att krav på kollektivavtal och reglerad arbetskraftsinvandring, som han ser det, inte är rasism. Det handlar om att få en bättre reglering av arbetsmarknaden.

Behöver fackföreningsrörelsen och politiken förändras för att SD-röstandet ska minska?

– Politiken måste bli tydligare, vi måste markera mot SD. Jag tycker personligen inte att det är ett demokratiskt parti. De gör skillnad på människor och hör inte hemma i riksdagen.

Enligt SVT:s valundersökning röstade 12 procent av arbetarna på Sverigedemokraterna, 57 procent på socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans och 24 procent på allianspartierna.