Pengarna har betalats ut och fördelats av Seko efter principen att den som förlorat mest, får den största kompensationen.

–Vi har tillämpat en lönebortfallsprincip, säger ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

Uppgörelsen med Arriva gör att Seko drar tillbaka två tvister från Arbetsdomstolen som rör Pågatåg.

Thomas Gorin Weijmer ser hela processen med Arriva som en styrkedemonstration för facket.

–Vi har visat vår styrka och stått emot från det att bolaget började bryta mot det lokala avtalet när de tog över trafiken 2018 – för att sedan vägra teckna nytt lokalt avtal – fram till dess att frågorna reglerades i samband med avtalsrörelsen, säger han.

Avtalsrörelsen löste lönetvisten

Uppgörelsen tycker han är en bra lösning på en mångårig konflikt och tvistefråga.

–När jag började som ombudsman fanns få tvister med företaget. De senaste åren har vi haft många, det bör vara slut med det nu.

När Arriva Sverige tog över trafiken 2018 hävdade företaget att det lokala avtalet på Pågatåg inte längre gällde. I stället skulle branschavtalet användas. Något som Seko vägrade acceptera.

Avtalsrörelsen 2020 kom Seko och Tågföretagen överens om lönerna för kundvärdarna i en särskild bilaga till det centrala avtalet. Det ändrade förutsättningarna och i somras tecknades ett nytt lokalt avtal för Pågatåg.

Nytt avtal från september

Där är parterna nu. Det nya avtalet innehåller en del nya regler, som höjt tidsförskjutningstillägg och längre arbetstid på helger, från 10 till 11 timmar.

–En del är bättre för arbetsgivaren, annat är bättre får våra medlemmar, säger Thomas Gorin Weijmer.

Han menar att överenskommelsen innebär att företag som tar över trafiken i upphandling och som försöker krångla sig ur sitt lokala avtal på samma sätt som Arriva inte kommer att lyckas.

–Vi kommer att sätta villkoren centralt i stället. Precis som vi gjorde med Pågatåg. Det vet arbetsgivarna om och det kommer avskräcka från ett motsvarande beteende i framtiden.

Det nya avtalet på Pågatåg gäller från september i år.

Tvister i Arbetsdomstolen som Seko återkallar

  • Löner till kundvärdar. När Arriva tog över verksamheten 2018 införde bolaget nya tjänster som kundvärdar med kraftigt sänkta löner. Arriva menade att det lokala avtalet inte gällde, utan lutade sig mot branschavtalet. Seko protesterade. Frågan om det lokala avtalets giltighet skulle prövas i Arbetsdomstolen, men efter förlikningen i somras är parterna överens.
  • Arbetstider. I det tidigare lokala avtalet fanns en regel om att den som börjar jobba före 05 inte får arbeta mer än sex timmar inklusive paus. Seko har tvistat med Arriva om huruvida det lokala avtalets regler ska gälla. I det nya lokala avtalet är parterna överens om en så kallad ”mrogontrappa” där den som börjar före 04:30 arbetar maxsex timmar.