-Vi vill ha en genomlysning av vad som är rimligt, självklart. Vi har i flera år krävt tydliga regler för vad som ska gälla på vår enhet, utan att vi fått gehör. Arbetsgivaren har istället velat hålla fast vid vårt gamla avtal från 1996, säger Thomas Laséen, Sekos ordförande på Transporttjänsten.

Enligt en granskning i radioprogrammet Kaliber i söndags reser personalen onödigt och stannar flera nätter på lyxhotell innan de reser hem efter en transport. Något som strider mot Kriminalvårdens reseregler.

Programmet stöder sig på en granskning som Kriminalvårdens internrevision gjort och som presenterades i mars i år. Revisionen riktar i rapporten mycket allvarlig kritik mot hela utrikesverksamheten.

-Verksamheten gör avsteg från Kriminalvårdens regler, avsteg som det saknas underlag och beslut för. De gör som de vill och har ingen kontroll över kostnaderna, säger Fredrik Westerberg Thorell, tf chef för internrevisionen, till Sekotidningen.

Han lyfter fram att personal reser i affärsklass, trots att myndighetens regler säger att det ska vara ekonomiklass. Samt att han fått uppgifter om att vila efter ett arbetspass inte får ske i hemmet.

-Det har lett till att personal som bor i Stockholm övernattar på hotell i Stockholm, vilket är orimligt, säger han.

Thomas Laséen håller med om att det är ”helt uppåt väggarna” att personal övernattar i Stockholm om de bor där.

-Men det är ingen generell praxis att göra så. Det kan finnas förklaringar i det enskilda fallet, jag vet inte. Det finns ingen regel om att vila inte får ske i hemmet. Det är inget jag känner igen, säger han.

En förklaring till att personal emellanåt sover på hotell i två till tre nätter är reglerna för vilotid. Vid sidan av det lokala kollektivavtalet från 1996 finns en överenskommelse om att vilotid ska ersätta rätten till övertidsersättning.

-Vi har bytt bort övertiden mot vilotid. Personalen arbetar kanske i 30 timmar i ett sträck och tar sedan ut sin vila på hotell, eftersom de inte reser hem på sin vilotid, säger Thomas Laséen.

När det gäller flygbiljetter så visar Thomas Laséen att det, i motsats till vad internrevisionen hävdar, finns ett beslut om när personal ska resa i affärsklass. Beslutet fattades av dåvarande chefen på transporttjänsten i januari 2006 och gör klart att resor mer än tre timmar kan vara affärsklass.

-Det är ett av flera dokument vi överlämnat till revisionen som de tydligen inte vill ta del av, säger han.

Fredrik Westerberg Thorell säger att han som revisor bara ser till fakta och att det material som Seko presenterat i huvudsak var ”tyck och tänk”.

-Det är en annan utredning än den vi gjort, säger han och pekar ut Seko som pådrivande för utvecklingen mot en generösa praxis när det gäller villkoren för personalen.

Thomas Laséen säger i en kommentar till det att Seko värnar om sina medlemmars arbetsmiljö och säkerhet. Ansvaret för hur arbetet genomförs åvilar arbetsgivaren.

-Jag tycker dessutom att det vore smakfullt av internrevisionen att framhålla att vi är två parter i det här. Fram till nu har arbetsgivaren inte velat ha förändringar. Revisionen har lett till flera utredningar och det är bra, säger han.

Personalen på transporttjänstens utrikesverksamhet reser bland annat med personer som fått avslag på sin asylansökan och som inte vill lämna Sverige frivilligt.

Transporttjänsten genomgår just nu en stor omorganisation, som Seko hoppas ska förbättra verksamheten. Samtidigt utreds internrevisionens kritik.

På söndag fortsätter Kalibers granskning av transporttjänsten. Då tar programmet bland annat upp brister i samverkan mellan Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket.

Sekotidningen har sökt nytillträdde chefen för transporttjänsten, Johan Mellbring, för en kommentar.