– Vi vill gärna ha tjejer. En blandning är bäst. Det märker vi på stämningen. Men vi vill framför allt ha personal som har intresse för maskinförarjobbet, säger Andreas Hedström, personalansvarig. Det ska bygga på lust.

Han lyfter fram att det är viktigt att alla som vill får chansen att prova på jobbet. Hedströms tar gärna in praktikanter.

– Man kan inte räkna med att få fullfjädrade maskinförare om ingen får möjlighet att träna och gå jämsides en yrkeskunnig person. Med för stora förväntningar från början är det lätt att en ung människas självförtroende knäcks.

Han välkomnar fler tjejer i branschen, de behövs och han tycker sig se att de blir fler.

– Det enda är att tjejerna inte har vana att meka med bilar och motorer, där har killarna ofta ett försprång. Tjejerna tar mer tid på sig. Och så måste det väl vara.

På frågan om han har större förväntningar på att tjejer ska köra mjukt säger han: egentligen inte. Det är inget tungt arbete, säger han, och passar alla. Andreas Hedström är medveten om att kvinnor riskerar att råka illa ut på olika arbetsplatser.
Något som företaget inte tolererar. Det som hänt i sommar har inte varit okej.
– Jag har direkt tagit kontakt med arbetsledningen i de berörda bolagen och vi har agerat. Det är viktigt att sätta ner foten. Ingen ska behandlas illa, varken killar eller tjejer.