Annica Sillars är tågklarerare och jämställdhetsansvarig för Seko på Trafikverket. Hon är en av dem som bestämt sig för att samla nätverket.

Annica Sillars

-Vi jobbar för att stötta varandra och för att vi ska våga ta plats, både generellt i Trafikverket och inom facket, säger hon. Det är fortfarande många män och det påverkar bland annat sättet vi bedriver fackligt arbete.

Under två dagar den här veckan har ett knappt 20-tal förtroendevalda kvinnor från olika verksamheter inom Trafikverket deltagit i ett Q-net-möte i Stockholm. De har bestämt att mötas regelbundet och har tagit fram sina bästa argument för att locka kvinnor att ta på sig fackliga uppdrag eller bli mer aktiva i allmänhet.

Det blev tre punkter:

Genom att bli mer aktiv kan du påverka din och dina arbetskamraters arbetssituation. Du kan lära dig mer och slå vakt om dina rättigheter och skyldigheter. Och ju fler vi blir desto större möjlighet att få hjälp när det behövs.

Lena Unsgaard och Annelie Sjödin arbetar med trafikledning i Vetlanda. De var båda med när det första nätverkets bildades, då på Banverket.

-Det är jättekul att vara med igen, säger de.

På frågan varför nätverket mer eller mindre upphörde svarar de att det sannolikt berodde på att det blev en ny myndighet, Trafikverket.

-På Banverket var det sanktionerat. Det har tagit tid att få samma intresse från de nya cheferna på Trafikverket. Men nu börjar det vända.

Annica Sillars bekräftar att arbetsgivarens intresse ökat, särskilt efter metoo.

-Det finns en ny jämställdhetsplan exempelvis. Vi vill att det ska bli lättare att anmäla sexuella trakasserier. Den frågan är uppe men jag tror det kommer att ta tid innan vi ser något resultat.