Det säger Per-Åke Persson, arbetsmiljöombudsman på Seko.

Ett sätt att förbättra det fackliga arbetet är, enligt Per-Åke Persson, att ställa krav utifrån föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Skyddsombud och fackliga företrädare ska tillsammans kräva att arbetsgivaren gör riskbedömningar vid nedskärningar, upp- handlingar eller andra förändringar. Det görs inte rutinmässigt, trots att det är ett krav i föreskriften, säger han.

En sådan riskbedömning ska vara skriftlig och den ska fånga upp risken för varje anställd, genom exempelvis medarbetarsamtal. Dessutom ska det framgå vilka åtgärder som arbetsgivaren planerar, för exempelvis en enskild anställd som riskerar att må dåligt.

I samband med upphandlingar, som blir allt vanligare i Sekos branscher, är det företaget som förlorar, eller riskerar att förlora, entreprenaden som ska göra riskbedömningen.

– Det viktiga här är att skyddsombud och fackliga företrädare går samman och ställer krav. På så sätt likställs arbetsmiljön med andra fackliga krav, säger Per-Åke Persson.